KISTAS

Şu anda dünyada proletaryanın, köylülerin, tüccar ve esnafların, orta sınıf diye de bilinen profesyonallerin, aydınların ve ezen vede ezilen ulusların geleceğini belirleyen şey nedir?

Proleterya ile finans kapitalistleri arasındaki, komünistlerle emperyalistler arasındaki savaş!

Dünyanın varlığı ve geleceği bu savaşta komünistlerin zafer kazanıp kazanmayacağına, zafer kazanıp kazanmamakta olduklarına bağlıdır. Herşey ama herşey bu savaşta aldıkları yere göre, bu savaşın somut, pratik sonuçlarına yaptıkları katkıya ve verdikleri zarara göre değerlendirilmek zorundadır.

Devrimci mi karşı devrimci mi?

Bu savaşta ne işe yaradın ve ne işe yararsın kardeş?

Bilerek veya bilmeyerek dünya emperyalizminin o kokuşmuş cesedinin sankide canlı bir varlıkmış gibi, hem de sahipsiz köyün ağası imiş gibi dolaşmasına mı katkıda bulundun ve bulunuyorsun? Yoksa komünizmin tekrardan canlanmasına ve emperyalizmi yerle bir etmesine mi?

Yaptıkların ve ettiklerin terazinin her iki kanadına da katkı yapan bir eğilimden, bir sınıf ve tabakadan kaynaklı ise, yaptıkların ve ettiklerin terazinin hangi kanadına daha çok katkı yapmaktadır? Faaliyetlerinin relatif ve ama pratik sonucu nedir?

Proleter hareketin enternasyonal ve dolayısıyla enternasyonalist karakteri toplumsal gelişmenin her bir somut anında somut şekillere bürünmüştür. Hem komünist hareketlerin komünistliğini veya sahte komünistliğini ve gerçek komünizm düşmanlığını, hem de komünist olmayan hareketlerin devrimci veya karşı devrimciliğini belirleyen faktör tıpkı proleter hareketin, komünist hareketin enternasyonalizmi gibi dünya komünist devriminin zaferine yaptıkları ve yapacakları katkı kantarında ölçülür.

Hareketlerin komünist veya komünizm düşmanı karakterini, ancak ve ancak bu sayede edindikleri devrimci veya karşı devrimci karakterini işte bu temel kıstas, bu kıstasa dayanarak yapılan tartı belirler.

Komünistliğin kıstasını, devrimciliğin kıstasını kendi iç mantıklarıyla ve kendlerine göre belirleyen bireyler ve siyasi eğilimlerler komünizmin enternasyonalist karakterini, onun ne anlama geldiğini kavrayamamış ve belkide asla kavrayamayacak olan hareketlerdirler. Gel gelelim bu şerefi belirleme olayı soyut ve birey ve hareketlerin kendilerinin icad ettikleri kıstaslara bağlı değildir. Somuttur, ve dünya devrimine yapılan katkının somut, pratik kantarı üzerinde ölçülür.