DİALEKTİK MATERYALİZMİN ABC’si

20.08.18
Herşey şartlıdır.
Şartlı (koşullu) olmayan hiçbirşey yoktur. Ve bu sadece bu dünyada değil, evrende de böyledir.
İstisnasız herşey, fikir ve duygular da dahil olmak üzere, zaman ve mekân tarafından, ne zaman ve nerede tarafından şartlandırılırlar.
Burada ve şimdi doğru olan burada ve sonra yanlış olabilir.
Burada ve şimdi doğru olan orada ve şimdi yanlış olabilir.
Burada ve şimdi doğru olan orada ve sonra yanlış olabilir.
Veya
Burada ve şimdi yanlış olan burada ve sonra doğru olabilir.
Burada ve şimdi yanlış olan orada ve şimdi doğru olabilir.
Burada ve şimdi yanlış olan orada ve sonra doğru olabilir.
Eğer bir Marksist, her hangi bir şey hakkında ve herhangi bir fikir hakkında doğru bir sonuca varacaksa, o Marksist, o şeyin var olduğu ve o fikrin oluşturulduğu zaman ve mekân hakkında doğru bir kavrayışa sahip olmak zorundadır.
Bu, materyalizmin abc'sidir ve diyalektiğin abc'sidir.