LENİN VE DOĞRUDAN DEMOKRASİ


LENİN VE DOĞRUDAN DEMOKRASİ

“Burada "nicelik niteliğe dönüşmektedir". Demokrasinin bu derecesi, burjuva toplumunun sınırlarının aşılması ve toplumun sosyalist yeniden örgütlenmesi anlamını taşır.

Eğer gerçekten herkes devletin yönetiminde görev alırsa, kapitalizm dayanaklarını koruyamaz.

Oysa, kapitalizmin gelişiminin bizzat kendisi, gerçekten de "herkesin" devlet yönetiminde görev almasının önkoşullarını yaratmaktadır.

Bu önkoşullardan bazılarını sayabiliriz: En ileri bazı kapitalist ülkelerde halihazırda ulaşılmış olan evrensel okuryazarlık, sonra posta hizmetlerinin o devasa karmaşık ve toplumsallaşmış yapısında milyonlarca işçinin "yetiştirilip disipline edilmeleri", büyük fabrikalar, geniş ölçekli ticaret, bankacılık sistemi vb. vb.”.

LENİN, ‘Devlet ve Devrim’

Halbuki bugün bilgisayarlar çağındayız. Yani herkesin bizzat kendisinin devlet yönetiminde yer almasının teknolojik şartları mevcuttur. Siyasi şartları ise yasaklanmaktadır, çünkü Lenin’in de belirttiği gibi herkesin devlet yönetimine aktif katlımı şartlarında kapitalizm dayanaklarını koruyamaz.

Bigisayarlar bütün bilgilerin bir merkezde toplanmasını ve bütün vatandaşların bu bilgiey ulaşmasını mümkün kılar.

Bilgisayarlar bütün vatandaşların bu bilgiler temlinde ve her konuda her an oy kullanmasını mümkün kılar. Hepimizim malumu olan internet üzerinden.

İşte tüm Titocu Troçkistlerden ve Anarşistlerden tutunuz, yani tüm Kruşçefçilerden, Brejnevcilerden, Gorboçovculardan, tüm Kastrocu ve Kim’ci ve tüm Maoculara ve Envercilere kadar ve de dahası Stalin’ci olduklarını iddia edenlere kadar ‘sol’ yelpazenin bilgisayarların komünizm açısından ve işçişlerin mücadelesi açısından anlamı konusunda karşı cephede yer almasının altında yatan şey onların burjuva düzenin, kapitalist düzenin artık çürümüş durumda olduğunu işçilerden gizlemek ve Marksizim dışı tarikatlarını işçilerin ve yoksulların hışmından korumak çabasından kaynaklanmaktadır.

1960’larda Kruşçefçilerin bilgisayarlaşma planlarını red etmesi, Kastrocuların, Maocuların ve Envercilerin bunların lafını dahi etmemesi aynı nedenden kaynaklıdır.