SAVAŞ VE BARIŞ

Partimiz savaş propagandasının insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu beyan etmektedir. Toplum tarafından böylesi bir yasa geçirilmesi yönündeki talebimizi, 60 yıl önce bu yasanın geçirilmiş olduğu bir toplumun bulunduğu gerçeğine dayandırıyoruz.

Lütfen aşağıdakileri okuyun:

“Sovyetler Birliği’nin barış için mücadelesinin en açık göstergesi, SSCB Yüce Sovyeti’nin 12 Mart 1951’de Barışı koruma yasasını kabul etmiş olmasıdır. Bu yasaya göre savaş propagandasından suçlu olan kişiler, önde gelen suçlular olarak yargıya sevkedileceklerdir” (bkz “Sovyet Devleti’nin 34 Yılı, L. P. Beria tarafından Moskova Sovyeti’nin kutlama toplantısına sunulan rapor, 6 Kasım 1951, Soviet News, Londra 1951” Sayfa 21. Bu belgenin aslı için lütfen burayı tıklayın)

Savaş yapmanın ceza gerektiren bir suç olduğu açıktır. Ceza gerektiren bir suç olarak, savaşta öldürmekle, savaş sırasında sivillerin öldürülmesi arasında bir ayırım yapmak olanaksızdır. Bu nedenle savaş kışkırtıcılarıyla, savaş yapanlar ve bunların destekçileri, insanlığa karşı işlenmiş suçlardan ötürü cezalandırılmalıdırlar!

Bu konuda Doğrudan Demokrasi gereğince referandum yapılmalıdır ve Britanya halkının bunu destekleyeceğini ümit ediyoruz.