TEK ÜLKEDE KOMÜNİZM

Tek ülkede komünizm konusuna daha önce değindik. Orada Stalİn’den alıntı hakkında ‘yeni Troçkistler’ kendi yorumlarına açık kapı bulduklarını sanmaktaydı. Bu yeni Troçkistlerle bağını koparamamış yoldaşlara yoruma açık olmayan bir alıntı sunmanın onlar için faydalı olacağı ümidiyle onlara 19. Kongre Raporundan daha önce sunulmuş olan bir alıntıyı tekrar sunuyoruz. ‘Marksizmin düşmanları ve bayağılaştırıcıları, davamız için son derece zararlı olan, kapitalist kuşatma koşulları altında da Sovyet devletinin zayıflayacağı ve sönüp gideceği teorisini vaaz ettiler. Parti, çürümüşlüğün kemirdiği bu teoriyi yerden yere çalıp bir kenara fırlattı ve sosyalist devrimin bir tek ülkede zafere ulaştığı, diğer ülkelerin çoğunda ama kapitalizmin egemen olduğu koşullarda, muzaffer devrim ülkesinin devletini zayıflatamayacağını, bilakis her yönden güçlendirmesi gerektiğini, kapitalist kuşatmanın sürmesi halinde, komünizmde de devletin varolacağı sonucunu çıkardı ve gerekçelendirdi’